mybliss.gr

Ι. Γενικοί Όροι

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας mybliss.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (ήτοι των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των κειμένων, των πληροφοριών και των αρχείων) που περιλαμβάνονται στην mybliss.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της mybliss.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της mybliss.gr

Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η mybliss.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης αυτούς τους Όρους Χρήσης και οι αλλαγές θα ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην mybliss.gr. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η εξακολούθηση της χρήσης της mybliss.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

ΙΙ. Σκοπός

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας mybliss.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση, τη διαφήμιση ή την πρόσκληση ως προς την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων αισθητικής από πιστοποιημένο Αισθητικό ή άλλο πρόσωπο με εξειδικευμένες γνώσεις. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε θέματα που άπτονται της Αισθητικής (προσώπου & σώματος). Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα mybliss.gr έχουν σχεδιαστεί καταλλήλως ώστε να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του επαγγελματία Αισθητικού ή ιατρού του/της.

Μην παραβλέψετε επαγγελματική συμβουλή ή αναβάλλετε να ρωτήσετε τη γνώμη Αισθητικού ή ιατρού εξαιτίας κάποιου άρθρου που διαβάσατε στην ιστοσελίδα mybliss.gr.

Εάν κάποιος χρήστης / επισκέπτης/ μέλος της mybliss.gr βασιστεί σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από την mybliss.gr, αυτό γίνεται με δική του προσωπική αποκλειστική ευθύνη. Η mybliss.gr προβαίνει σε προσεκτικό έλεγχο των πληροφοριών που εμφανίζονται στο διαδικτυακό της τόπο, κατά το δυνατόν. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία κάθε πληροφορίας και υπηρεσίας που παρέχεται. Ως εκ τούτου, αποποιείται κάθε ευθύνης που αφορά ζητήματα νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως και κάθε άλλης απαίτησης.

ΙΙΙ.Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας mybliss.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της mybliss.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς να προκύπτει η προέλευση του από την ιστοσελίδα mybliss.gr.

Ο επισκέπτης / χρήσης δύναται μεμονωμένα να αποθηκεύσει ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την ιστοσελίδα mybliss.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο επισκέπτης / χρήστης/ μέλος των σελίδων και των υπηρεσιών της mybliss.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην mybliss.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

ΙV. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

Κείμενα, εικόνες και κάθε είδους περιεχόμενο που κάποιος χρήσης/επισκέπτης/μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα mybliss.gr με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα mybliss.gr για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Οι επισκέπτες/ χρήστες/ μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες, κείμενα και κάθε είδους περιεχόμενο στην ιστοσελίδα mybliss.gr, τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ή έχουν πάρει ειδική άδεια προς τούτο από τον δικαιούχο. Αυτό ισχύει και για κείμενα, εικόνες και κάθε είδους περιεχόμενο που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης/επισκέπτης/μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών του και όχι η mybliss.gr.

Όλο το υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα από την mybliss.gr, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, πληροφοριών, περιεχομένου, εικόνων, εικονογραφήσεων, σχεδίων, φωτογραφιών, βίντεο κλπ, ήχων, μουσικής, έργων τέχνης, λογισμικού υπολογιστή, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα, σήματα, και / ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτά (συλλογικά, το «Περιεχόμενο»), ανήκουν, ελέγχονται και / ή έχουν λάβει άδεια από την mybliss.gr.

V. Αποκλεισμός ευθύνης

A. Γενικά

Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της mybliss.gr για άμεση ζημία λόγω δόλου, βαριάς ή ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της mybliss.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες καθώς και για διαφυγόντα κέρδη ανεξαρτήτως λόγου.

B. Περιεχόμενο δημοσιεύσεων

Η mybliss.gr διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε σχόλιο αναρτήθηκε από το χρήστη-μέλος στην ιστοσελίδα. Καθώς δεν είναι δυνατός (ούτε νομικά επιβεβλημένος) ο έλεγχος όλων των δημοσιεύσεων, εφόσον ένα μέλος κρίνει ότι κάποιο υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και τους παρόντες όρους, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας γνωστοποιήσει την παραβίαση.

Γ. Τεχνικές βλάβες, συντήρηση

Η mybliss.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Η ιστοσελίδα mybliss.gr μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της mybliss.gr.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ιστοσελίδας έναντι ιών και άλλου “κακόβουλου λογισμικού”. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των κινδύνων αυτών, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι ηmybliss δεν μπορεί να προσφέρει απόλυτη προστασία και ότι πρέπει οι ίδιοι να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων τους.

VI. Περιεχόμενο, Συνδεδεμένες ιστοσελίδες, Σύνδεσμοι και διευθύνσεις ιστοσελίδων

Η mybliss.gr δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα mybliss.gr, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Η mybliss.gr δεν ευθύνεται για τυχόν συνδέσμους URL ή διευθύνσεις ιστοσελίδων που δημοσιεύουν οι χρήστες. Η αναπαραγωγή περιεχομένου της mybliss.gr σε άλλη ιστοσελίδα, απαιτεί ρητή άδεια από το διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Ενίοτε, η mybliss.gr μπορεί να προβάλει προς ιδίον εμπορικό όφελος, διαφημιστικό υλικό που αφορά σε άλλους φορείς (εταιρείες, οργανισμούς κτλ.). Το υλικό αυτό μπορεί να παρέχει οφέλη και στους επισκέπτες/ χρήστες, παρέχοντας πληροφορίες για σκευάσματα, προϊόντα αισθητικής ή/και άλλων υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά. Η mybliss.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χορηγούς της να σας μεταφέρουν το μήνυμά τους και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τη δημοσίευση πληροφοριών ή τη σύνδεσή τους στην Ιστοσελίδα μας.

Η mybliss.gr σε καμία περίπτωση δεν συνιστά, δεν ελέγχει και δεν συνυπογράφει τα διαφημιστικά, προωθητικά μηνύματα τρίτων που φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα και δεν δεσμεύεται για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν.

Η mybliss.gr μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Σε καμία περίπτωση η mybliss.gr δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορία ή γεγονός που βρίσκεται ή που εμφανίζεται σε άλλες ιστοσελίδες ή για την ασφάλεια κατά τη χρήση τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και υπάγεται στους Όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

VII.Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη / μέλους των υπηρεσιών της ιστοσελίδας mybliss.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η mybliss.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας mybliss.gr.

Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των υπηρεσιών της mybliss.gr χωρίς εγγραφή, ενδεχομένως να υπάρχουν ορισμένες που να την απαιτούν. Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει η mybliss.gr, απαιτείται από εσάς να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα Προσωπικών Δεδομένων. Είσαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ακρίβειας και εγκυρότητας των Δεδομένων που καταχωρείτε στην mybliss.gr. Ανακριβή δεδομένα θα επηρεάσουν τις πληροφορίες που λαμβάνετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας mybliss.gr καθώς και την δυνατότητα επικοινωνίας μας με εσάς. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθώς έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Όταν εγγράφεστε στην mybliss.gr, θα λαμβάνετε περιοδικά, πληροφοριακά / προωθητικά Newsletters μέσω email από την mybliss.gr. Αυτά τα emails δεν θα περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες.

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε τέτοια Newsletters μέσω email, χρειαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως το όνομά σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μπορείτε να διαγραφείτε από τις λίστες παραλαβής του Newsletter οποιαδήποτε στιγμή, με την απλή διαγραφή σας από τις υπηρεσίες των μελών της mybliss.gr μέσω αντίστοιχων υπερσυνδέσμων που παρέχονται στα ίδια τα Newsletters, που σας αποστέλλονται. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αυτοματοποιημένη διαδικασία διαγραφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας και η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί εντός δυο- τριών εργάσιμων ημερών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός της εξυπηρέτησης των αναγκών επικοινωνίας που αφορούν αποκλειστικά στις υπηρεσίες της mybliss.gr. Δεδομένα όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.τ.λ., ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανταπόκριση σε ερωτήματα/σχόλια, αποστολή ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού σε κινητά ή σταθερά μέσα επικοινωνίας κ.τ.λ.

Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας mybliss.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της mybliss.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Κατόπιν τούτου, δε συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι ανήλικος. Παρόλα αυτά, ένας γονέας ή κηδεμόνας, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα mybliss.gr για να βρει πληροφορίες ή να μας υποβάλλει ερωτήσεις για έναν ανήλικο. Ο γονέας ή κηδεμόνας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίβλεψη χρήσης της ιστοσελίδας mybliss.gr από τον ανήλικο. Ο γονέας ή κηδεμόνας λαμβάνει την πλήρη ευθύνη διασφάλισης ότι τα στοιχεία εγγραφής είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς. Ο γονέας ή κηδεμόνας επίσης λαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ερμηνεία και χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή πρότασης παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας mybliss.gr για τον ανήλικο.

Η mybliss.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που σας παρέχει η mybliss.gr, την ενημερωτική σας υποστήριξη, την επιλογή του περιεχομένου που σας προσφέρεται, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές σας προτιμήσεις, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της mybliss.gr, την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες προσφορές προϊόντων, την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ’ εξαίρεση η mybliss.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών στις εξής περιπτώσεις:

Με τη ρητή σας συγκατάθεση για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων, συγκατάθεση που μπορείτε να ανακαλείτε ελεύθερα οποτεδήποτε
για να συμμορφωθούμε με ισχύουσες νομικές απαιτήσεις όπως νόμους, κανονισμούς, εντάλματα, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικές κλητεύσεις ή εντολές δικαστηρίων και εισαγγελικές παραγγελίες,
σε ειδικές περιπτώσεις, όπως απόκριση σε φυσικό κίνδυνο για εσάς ή άλλους, για την προστασία ιδιοκτησίας ή την υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που είμαστε νομικά αναγκασμένοι να αποκαλύψουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους, θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εκτός εάν αυτό παραβιάζει τον νόμο ή εντολή δικαστηρίου.

VIII. COOKIES

Η mybliss.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της πρόσβασής σας όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της mybliss.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που επισκέπτεσθε ή χρησιμοποιείτε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και σελίδες και δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΙΧ. Συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR) για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης General Data Protection Regulation (GDPR) για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου mybliss.gr, ενημερώνουμε:

Ποιοι είμαστε: Γεωργία Γεωργακοπούλου, αισθητικός.

Συλλογή προσωπικών στοιχείων χρηστών: Τα στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των επισκεπτών και των διαχειριστών του δικτυακού τόπου mybliss.gr.

Τα στοιχεία των χρηστών που ζητούνται και καταχωρούνται στη φόρμα επικοινωνίας είναι τα εξής:

  • Όνομα (απαραίτητο πεδίο)
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email) (απαραίτητο πεδίο)
  • Θέμα
  • Μήνυμα

Στα στοιχεία των χρηστών έχουν πρόσβαση αποκλειστικά οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου mybliss.gr και κανένας άλλος οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο.

Τα στοιχεία των χρηστών που έχουν επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου mybliss.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας είτε μέσω αποστολής email στο georgia@mybliss.gr, παραμένουν ως εγγραφές στον κατάλογο των εισερχομένων μηνυμάτων έως ότου οι χρήστες αιτηθούν τη διαγραφή τους.

Κατέβασμα (download) των προσωπικών δεδομένων

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του δικτυακού τόπου mybliss.gr έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν (download) τα στοιχεία τους που είναι αποθηκευμένα στην αντίστοιχη βάση δεδομένων. Ο τρόπος να το κάνουν ατομικά βρίσκεται υπό ανάπτυξη.Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση georgia@mybliss.gr και να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου μέσω της φόρμας επικοινωνίας και να ζητήσουν την αποστολή των προσωπικών τους στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα αναφέρουν.

Οριστική διαγραφή χρήστη

Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί την οριστική διαγραφή του, στέλνοντας email στο georgia@mybliss.gr. Τότε οι διαχειριστές θα διαγράψουν οριστικά όλα τα στοιχεία του χρήστη αυτού από κάθε μέσο που αυτός είναι εγγεγραμμένος.

Περίπτωση κακόβουλης ενέργειας κατά του δικτυακού τόπου

Σε περίπτωση που υπάρξει κακόβουλη ενέργεια κατά του δικτυακού τόπου mybliss.gr η οποία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων του εγγεγραμμένου χρήστη (data leak), οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου mybliss.gr υποχρεούνται να ενημερώσουν κάθε εγγεγραμμένο χρήστη με κάθε δυνατό μέσο που διαθέτουν, καθώς επίσης να αναφέρουν τα προσωπικά στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων και ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει.Επίσης, οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου mybliss.gr υποχρεούνται να ανακτήσουν την ασφάλεια του δικτυακού τόπου mybliss.grr άμεσα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικές κακόβουλες ενέργειες κατά του δικτυακού τόπου.

Log Data

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστοχώρο mybliss.gr, συλλέγονται πληροφορίες οι οποίες αποστέλλονται από τον περιηγητή σας (browser). Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ΙΡ (Internet Protocol) του υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του περιηγητή σας (browser type/version), τις σελίδες του ιστοχώρου mybliss.gr που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον χρόνο παραμονής στις σελίδες, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στην υπηρεσία Google Analytics του ιστοχώρου mybliss.gr.

X. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Όλες οι διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ της mybliss.gr και των επισκεπτών/ χρηστών/ μελών της ιστοσελίδας εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις ως προς τους ανωτέρω όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε email στη διεύθυνση georgia@mybliss.gr.